Koncerty, festiwale oraz wydarzenia kulturalne

Warsztaty, kursy oraz wydarzenia edukacyjne

Współpraca z instytucjami krajowymi
i międzynarodowymi

Działalność wydawnicza
i promocyjna

Muzyka dostępna dla wszystkich

Głównym celem stowarzyszenia jest propagowanie muzyki klasycznej i współczesnej, upowszechnianie idei związanych
z rozwojem kultury, przyczynianie się do zwiększenia świadomości sztuki oraz wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

Nasze wydarzenia

Kolektyw Muzyczny jest organizatorem wielu przedsięwzięć, które są spójne z naszymi celami. Zachęcamy do zapoznanie się z najważniejszymi z nich.

Galeria zdjęć