O STOWARZYSZENIU

Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie:

– promocji i upowszechniania dzieł muzyki klasycznej i współczesnej oraz jej twórców,
– rozwijania i upowszechniania muzyki klasycznej oraz kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej jej historii, wykonawstwa i odbioru,
– działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
– działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,
– propagowania i promocji kultury miasta Krakowa oraz Małopolski na terenie kraju oraz za granicą,
– tworzenia platformy do współpracy artystycznej – muzyków oraz przedstawicieli innych dziedzin sztuki do osiągania innowacyjnych celów artystycznych,
– docierania z działalnością artystyczną do osób z niepełnosprawnościami,
– propagowania twórczości na flet, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, harfę i fortepian,
– współdziałania zmierzającego do łączenia gatunków muzycznych, takich jak muzyka klasyczna, jazz, muzyka ludowa, muzyka rozrywkowa, muzyka improwizowana,
– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes – Adrian Nowak
Wiceprezeska – Magdalena Di Blasi
Skarbnik – Barbara Mglej
Sekretarz – Paweł Czarakcziew